Nødsstop kapslinger til solcelleanlæg

Scangineerings tavlebygger har indkøbt og monteret nødstopkapslinger til en lokal solcellepark